Алматыжылужайэнерго
60 жыл
Алматытеплокоммунэнерго
60 лет